Skip to main content

Stores

Agias Sofias 1, Thessaloniki
Monday - Wednesday - Saturday 10:00 - 15:00
Tuesday - Thursday - Friday 10:00-21:00
Veria Elias 3
Monday - Wednesday - Saturday 09:30-14:30
Tuesday - Thursday - Friday 09:30 - 14:00 & 17:30 - 21:00
Giannitsa D. Stamkou 12
Monday - Wednesday - Saturday 09:30 - 14:30
Tuesday-Thursday-Friday 09:30-14:00&17:30-21:00
Giannitsa Kougioumtzidi 3
Monday - Wednesday - Saturday 09:30 - 14:30
Tuesday - Thursday - Friday 09:30 - 14:00 & 17:30 - 21:00